Creatina

Verktøy:

Bøtte, pensel, rulle, plast eller metallsparkelskje

Materialliste:

-       Creatina inkludert JES10

-       Pigment

-       Perfect Primer

-       MonoSeal

Forbehandling av underlaget:

Underlaget må være tørt, rent og fritt for støv, fett og sprekker. Det er viktig å forsikre seg om at underlaget er ordentlig klargjort. Ujevnt underlag vil kunne vise gjennom. Sparkle ujevnheter med flislim og eventuelt finsparkel.

Egnede underlag:

Creatina kan legges på de fleste underlag som tre, metall, betong, porselen mm. Creatina er elastisk, men vil ikke tåle sprekker i underlaget.

Noen eksempler på egnet underlag og forbehandling:

MDF plater: Sparkle, forsterk og forsegle alle skjøter med for eksempel fiberremser og våtromslim. Sparkle over med flislim/sparkel for jevn overflate. Påfør våtromslim for lik sugeevne dersom det er ulik materialbruk.

Ciporex Block: Tett sprekker, jevn ut flaten med fiberarmert flislim eller fiberpuss. Prime med Primer Pro.

Gipsplater: Sparkle, forsterk og slip alle sprekker og ujevnheter. Bruk for eksempel fiberremser på alle ujevnheter og påfør våtromslim i skjøter for lik sugeevne. Prime med Primer Pro.

Våtromsplater: Creatina kan brukes på for eksempel Tetti/Wedi/Litex og lign. under forutsetning av at de er montert ihht anbefalinger fra produsent. Jevn overflaten ut med en sementbasert sparkel, flislim eller fiberpuss. Prime med Primer Pro.

Treplater: Avfett overflaten og fjern evt voks. Slip malte eller lakkede overflater. Sparkle og slip ujevnheter og sprekker.  Er det sugende materiale, steng dette med våtromslim. Prime med Primer Pro.

Fliser: Avfett overflaten. For å unngå markerte fuger etter flisene, skal først fugene forsegles. Dette gjøres for eksempel med en fuktsperre som påføres fugene med pensel. Siden skal hele overflaten bredsparkles med flislim eller en fiberpuss + glassfibernetting i ca 8 mm tykkelse. Press nettingen inn slik at den ligger ca midt i pussen. Prime alltid flisene før sparklingen med en primer som brukes til fliselegging.

God og grundig forbehandling av underlaget er nødvendig for et bra sluttresultat! En slett og stabil overflate er viktig.

Viktig! Prime alltid alle overflater med Primer Pro før påføring av Creatina, pusse den ned litt slik at korn forsvinner!

Forberedning av fargen:

Creatina selges i pulverform(kalk) og blandes med pigmenter for å få farge.

Gjør en eller flere prøveblandinger og test ut for ønsket resultat.

Ønsker du selv å lage til farge kan du veie opp mengden pigmenter og pulver med en presisjonsvekt eller benytt et målebeger. Beregne riktig prosent pigmenter avhengig av ønsket fargeintensitet (Max 30%).

Tørrblande Creatina og pigment. Tilsett så litt JES10 til riktig konsistens. Konsistensen av den ferdige blandingen skal være som lettrømme. Når ønsket farge er oppnådd, notér ned blandingsforholdet og regne så om til beregnet materialforbruk.      

OBS! Den endelige fargen kan først bedømmes når pussen er helt tørr og etterbehandlet.  

Blanding

Ved klargjøring av Creatina er det viktig å farge-blande hele mengden med pulver som du trenger til arbeidet før tilsetning av JES10.   

Creatina blandes ved hjelp av en visp montert på en borremaskin/drill.

1. Tørrblande den tiltenkte pigmentmengden med pulveret.

2. Hell i det fargede pulveret i et rent kar og tilsett JES10 som fortynnes med like mye vann før tilsetting.

3. Bland raskt til en glatt masse. Sørg for at det blir klumpfritt.

4. Spe med JES10 litt om gangen til ønsket konsistens oppnås (tilstrekkelig myk og flytende).

5. La hvile noen minutter, visp så kraftig.

Pussen er nå klar til bruk!

Tips! Litt fyldigere blanding første laget (som rømme). Andre laget kan ha en litt mer flytende konsistens (som surmelk). Benytt pensel for å påføre i vanskelig tilgjengelige områder. Glatt umiddelbart med en stucco sparkelskje eller en sparkelskje i plast.

NB! Væsken tilsettes i det fargede pulveret og ikke motsatt.

                                                                                                                                                     

Påføring

Creatina påføres med pensel, rulle eller metall/plastikk sparkelskje. Sluttresultatet avhenger av hvilken teknikk man har ved påføring og valg av farge.

Det første laget må alltid være helt tørt innen det andre laget påføres. For å få ytterligere effekt kan pussen slipes med slipeskive og fint sandpapir når den har tørket. Polerer du Creatina kan du få frem en meget blank effekt.


Tørketid

Tørketiden varierer mellom 10 minutter og 1 time avhengig av temperatur, luftfuktighet og tykkelse på pussen. La pussen tørke fullstendig, minimum 8 timer eller over natten, før overflatebehandlingen.


Overflatebehandling: tetting og beskyttelse

MonoSeal påføres med rulle. 3 Strøk i våtsoner og to utenfor.

Flatwax eller lign. påføres over lakk for enklere rengjøring.

For matt effekt påfør PerfectSeal som siste støk.


Rengjøring av verktøy

Pensler og øvrig verktøy rengjøres straks etter bruk med vann.

Vedlikehold

La pussen tørke 24 timer før overflaten benyttes og før du for eksempel plasserer møbler på overflaten. Flekker tørkes lettest bort med en fuktig klut og vaskes med vann. Vi anbefaler å la det gå minst 3 døgn etter overflatebehandling før en bruker dusj.

Creatina må ikke utsettes for smuss og væsker før impregnering er påført.


Viktige tips og råd:

-     Etter at man har påført et tynt lag Creatina, strykes pussen med sparkelskjeen. På en horisontal overflate arbeider man med en flytende puss, mens på en på vegg med en litt tykkere puss.

-     Påfør litt om gangen. Om man tar for mye på en gang blir det vanskeligere å påføre et tynt og jevnt lag, i tillegg minskes vedheften.

-    Påfør Creatina i små buer.

-    Andre laget vil tørke mye raskere, så arbeid på små områder om gangen. Pass på å overlappe områdene ”vått i vått” når du påfører.

-   Den resterende blandingen kan spares til neste dag. Spe blandingen litt med JES10 og hell over i et rent kar. Dekk med en plastfilm og hell vann over plasten så det blir tett.

-   Ikke utsett blandingen for varme eller lys. For anvendelse neste dag, ta bort vann og plast. Spe ytterligere med JES10 og rør om kraftig til passe konsistens.

-   Slip vekk unaturlige mønster og påføringsfeil med sandpapir for hånd. (”160” for grovslip og ”320-400” for polering).